Ταΐρης ΑΕΒΕ

Η ουσία του BITZER MSN είναι η αξιοπιστία υπηρεσιών σε όλα τα κύρια λιμάνια παγκοσμίως, η μεγάλη διαθεσιμότητα αυθεντικών ανταλλακτικών και η γρήγορη παράδοση.

Αξιοπιστία υπηρεσιών σε όλα τα κύρια λιμάνια παγκοσμίως, μεγάλη διαθεσιμότητα αυθεντικών ανταλλακτικών και γρήγορη παράδοση, αυτό σημαίνει BITZER MSN.

Ως μέλος του BITZER MSN, χτίζουμε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο υπηρεσιών σε όλα τα Ελληνικά λιμάνια με βάση επιχειρήσεων κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.