Έργα

Ψυκτικά μηχανοστάσια (Multi)

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer με πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell και σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας με αυτόματη μετάβαση για εφεδρία. Ο ηλεκτρικος πίνακας περιλαμβάνει “Varipack” frequency inverter της Bitzer.

Χρήση: Επεξεργασία και τυποποίηση κρεάτων

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 4 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer σε 2 κυκλώματα, κατάψυξη και συντήρηση. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή και σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας με αυτόματη μετάβαση για εφεδρία. Ο ηλεκτρικος πίνακας περιλαμβάνει 4 “Varipack” frequency inverter της Bitzer.

Χρήση: Επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους συμπιεστές screw Bitzer με κοινό ελαιοδιαχωριστή, κύκλωμα υπόψυξης και ECO ανά συμπιεστή, πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών. Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα καλωδιωμένο με ηλεκτρονικό ελεγκτή της Eliwell.

Χρήση: Επεξεργασία και τυποποίηση κρεάτων

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer με ηλεκτρικό πίνακα καλωδιωμένο και προσαρμοσμένο συμπυκνωτή στη μονάδα. Δίνεται έμφαση στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρήση: Super market

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 5 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer σε δύο κυκλώματα, κατάψυξη και συντήρηση. Περιλαμβάνει κύκλωμα υπόψυξης της κατάψυξης από την συντήρηση, πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών και λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής. Το συγκρότημα είναι διαιρεμένο σε 2 τμήματα για ευκολία στην τοποθέτηση και πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης.

Χρήση: Super market

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 4 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για κατάψυξη σε 2 κυκλώματα. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell. Παρέχεται η δυνατότητα τα 2 κυκλώματα να μπορούν να λειτουργούν και εναλλακτικά για συντήρηση.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης λαχανικών

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για συντήρηση. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενο φίλτρο υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell. Ο τρίτος συμπιεστής θα προστεθεί από τον πελάτη.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης τροφίμων

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 4 παραλληλισμένους συμπιεστές screw Bitzer για τούνελ. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, σύστημα υπόψυξης και ECO ανά συμπιεστή και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell.

Χρήση: Τούνελ ψύξης κρέατος

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 4 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για κατάψυξη. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών και λυόμενο φίλτρο υγράς γραμμής. Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι καλωδιώμενος και περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell και σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας με αυτόματη μετάβαση για εφεδρία. Δίνεται έμφαση στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης τροφίμων

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για συντήρηση. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης τροφίμων

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 5 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για συντήρηση και κατάψυξη. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών και λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής. Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι καλωδιώμενος και περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell και σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας με αυτόματη μετάβαση για εφεδρία. Δίνεται έμφαση στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης τροφίμων

Ψύκτες νερού (water chillers)

Περιγραφή:

Υδρόψυκτος ψύκτης νερού με 2 συμπιεστές screw τύπος CSH της Bitzer, ανεξάρτητο συμπυκνωτή ανά συμπιεστή και κοινό πολυαυλωτό εξατμιστή. Περιλαμβάνει λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής, πίνακες μανομέτρων και πρεσοστατών, καλωδιωμένο ηλεκτρικό πίνακα με πλήρη αυτοματισμό και ηλεκτρονικό ελεγκτή της Eliwell.

Χρήση: Κλιματισμός κρουαζιερόπλοιου

Συμπυκνωτικές μονάδες (Condensing Units)

Περιγραφή:

Μηχάνημα με εμβολοφόρο συμπιεστή με ελαιοδιαχωριστή, accumulator, receiver και αερόψυκτο συμπυκνωτή με 4 ανεμιστήρες.

Περιγραφή:

Βιομηχανικός συμπιεστής ανοιχτού τύπου με κινητήρα, φλάντζα ευθυγράμμισης, κόμπλερ και πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών.

Χρήση: Process cooling σε διυλιστήριο

Περιγραφή:

Μηχανήματα με εμβολοφόρο συμπιεστή και απομακρυσμένο συμπυκνωτή. Περιλαμβάνουν εξαρτήματα όπως ελαιοδιαχωριστή, accumulator και πίνακα μανομέτρων.

Περιγραφή:

Δυόροφη κατασκευή με 2 ανεξάρτητους εμβολοφόρους συμπιεστές ανοιχτού τύπου με κινητήρα και τροχαλία. Κάθε όροφος περιλαμβάνει υδρόψυκτο συμπυκνωτή θαλάσσης, ελαιοδιαχωριστή, receiver, πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενο φίλτρο υγράς γραμμής και βαλβίδα νερού.

Χρήση: Ψυγεία πλοίου