Ταΐρης ΑΕΒΕ

Παραγωγή - Κατασκευές

Γενικά χαρακτηριστικά μηχανημάτων:

Εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας

Διαβάθμιση ψυκτικής ισχύος μηχανημάτων

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Ψυκτικά ρευστά

Όλα μας τα μηχανήματα διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE και Ecodesign όπου αυτό απαιτείται.