Έργα

Ψυκτικά μηχανοστάσια (Multi)

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer με πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell και σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας με αυτόματη μετάβαση για εφεδρία. Ο ηλεκτρικος πίνακας περιλαμβάνει "Varipack" frequency inverter της Bitzer.

Χρήση: Επεξεργασία και τυποποίηση κρεάτων

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProIdf28221d5ae

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 4 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer σε 2 κυκλώματα, κατάψυξη και συντήρηση. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή και σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας με αυτόματη μετάβαση για εφεδρία. Ο ηλεκτρικος πίνακας περιλαμβάνει 4 "Varipack" frequency inverter της Bitzer.

Χρήση: Επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProId8ed344ed28

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους συμπιεστές screw Bitzer με κοινό ελαιοδιαχωριστή, κύκλωμα υπόψυξης και ECO ανά συμπιεστή, πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών. Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα καλωδιωμένο με ηλεκτρονικό ελεγκτή της Eliwell.

Χρήση: Επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProIdd4206a5478

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer με ηλεκτρικό πίνακα καλωδιωμένο και προσαρμοσμένο συμπυκνωτή στη μονάδα. Δίνεται έμφαση στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρήση: Super market.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProId19e5b9d81c

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 5 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer σε δύο κυκλώματα, κατάψυξη και συντήρηση. Περιλαμβάνει κύκλωμα υπόψυξης της κατάψυξης από την συντήρηση, πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών και λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής. Το συγκρότημα είναι διαιρεμένο σε 2 τμήματα για ευκολία στην τοποθέτηση και πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης.

Χρήση: Super market.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProIdcc809c87d5

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 4 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για κατάψυξη σε 2 κυκλώματα. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell. Παρέχεται η δυνατότητα τα 2 κυκλώματα να μπορούν να λειτουργούν και εναλλακτικά για συντήρηση.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης λαχανικών.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProIdd5475987d8

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για συντήρηση. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενο φίλτρο υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell. Ο τρίτος συμπιεστής θα προστεθεί από τον πελάτη.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης τροφίμων.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProId8d0e51d89f

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 4 παραλληλισμένους συμπιεστές screw Bitzer για τούνελ. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, σύστημα υπόψυξης και ECO ανά συμπιεστή και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell.

Χρήση: Τούνελ ψύξης κρέατος

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProId029e011c04

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 4 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για κατάψυξη. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών και λυόμενο φίλτρο υγράς γραμμής. Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι καλωδιώμενος και περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell και σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας με αυτόματη μετάβαση για εφεδρία. Δίνεται έμφαση στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης τροφίμων.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProIdf3af21b598

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 3 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για συντήρηση. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής και ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώμενο με ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης τροφίμων.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProId15fa8276dd

Περιγραφή:

Ψυκτικό συγκρότημα με 5 παραλληλισμένους εμβολοφόρους συμπιεστές Bitzer για συντήρηση και κατάψυξη. Περιλαμβάνει πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών και λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής. Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι καλωδιώμενος και περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ελεγκτή Eliwell και σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας με αυτόματη μετάβαση για εφεδρία. Δίνεται έμφαση στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρήση: Θάλαμοι αποθήκευσης τροφίμων.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProIdc49c5d6746

Ψύκτες νερού (water chillers)

Περιγραφή:

Υδρόψυκτος ψύκτης νερού με 2 συμπιεστές screw τύπος CSH της Bitzer, ανεξάρτητο συμπυκνωτή ανά συμπιεστή και κοινό πολυαυλωτό εξατμιστή. Περιλαμβάνει λυόμενα φίλτρα υγράς γραμμής, πίνακες μανομέτρων και πρεσοστατών, καλωδιωμένο ηλεκτρικό πίνακα με πλήρη αυτοματισμό και ηλεκτρονικό ελεγκτή της Eliwell.

Χρήση: Κλιματισμός κρουαζιερόπλοιου

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProId0538d316a1

Συμπυκνωτικές μονάδες (Condensing Units)

Περιγραφή:

Μηχάνημα με εμβολοφόρο συμπιεστή με ελαιοδιαχωριστή, accumulator, receiver και αερόψυκτο συμπυκνωτή με 4 ανεμιστήρες.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProIde5442e3b0e

Περιγραφή:

Βιομηχανικός συμπιεστής ανοιχτού τύπου με κινητήρα, φλάντζα ευθυγράμμισης, κόμπλερ και πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών.

Χρήση: Process cooling σε διυλιστήριο.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProId54698b670a

Περιγραφή:

Μηχανήματα με εμβολοφόρο συμπιεστή και απομακρυσμένο συμπυκνωτή. Περιλαμβάνουν εξαρτήματα όπως ελαιοδιαχωριστή, accumulator και πίνακα μανομέτρων.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProId9f25b4dc61

Περιγραφή:

Δυόροφη κατασκευή με 2 ανεξάρτητους εμβολοφόρους συμπιεστές ανοιχτού τύπου με κινητήρα και τροχαλία. Κάθε όροφος περιλαμβάνει υδρόψυκτο συμπυκνωτή θαλάσσης, ελαιοδιαχωριστή, receiver, πίνακα μανομέτρων και πρεσοστατών, λυόμενο φίλτρο υγράς γραμμής και βαλβίδα νερού.

Χρήση: Ψυγεία πλοίου.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tairis.gr/faq/erga#sigProIdaf274f2714