Προϊόντα

BITZER

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Συμπιεστές: Screw ημίκλειστου και ανοιχτού τύπου, εμβολοφόροι ημίκλειστου και ανοιχτού τύπου, scroll κλειστού τύπου και ημίκλειστου τύπου. Εμβολοφόροι ανοιχτού τύπου για κλιματισμό και ψύξη οχημάτων.
 • Δοχεία πίεσης: Ελαιοδιαχωριστές, φιάλες receiver, πολυαυλωτοί υδρόψυκτοι συμπυκνωτές, πολυαυλωτοί εξατμιστές.
 • Ηλεκτρονικά: Ηλεκτρονικά προστασίας συμπιεστών, frequency inverters.
 • Ψυκτικά μηχανήματα μονού συμπιεστή.
 • Ψυκτικά μηχανήματα αμμωνίας πολλαπλών συμπιεστών.
 • Ανταλλακτικά συμπιεστών και δοχείων πίεσης.

Bitzer

DANFOSS

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση, Αυτοματισμοί)
 • Ψυκτικά μηχανήματα μονού συμπιεστή
 • Συμπιεστές: Εμβολοφόροι και scroll συμπιεστές κλειστού τύπου
 • Υλικά δικτύου: Πρεσοστάτες και θερμοστάτες, εκτονωτικές βαλβίδες, φίλτρα, υγροδείκτες, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, βάνες, βαλβίδες και αυτοματισμοί βιομηχανικού δικτύου, ηλεκτρονικές και ρυθμιστικές βαλβίδες, ασφαλιστικά, τετράοδες βαλβίδες, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες.
 • Ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί: Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου, αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας, frequency inverters, soft starters, ρελέ, θερμομαγνητικοί διακόπτες, ασφαλοδιακόπτες, ηλεκτρονικοί και μηχανικοί πρεσοστατικοί διακόπτες, αισθητήρες στάθμης υγρού.
 • Συστήματα θέρμανσης και νερού: Ενδοδαπέδια θέρμανση με νερό, ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση, βαλβίδες εξισορρόπησης, θερμιδομετρητές, βάνες, βάνες πεταλούδας, βάνες σύρτη, ηλεκτρικές βαλβίδες, πρεσοστάτες και θερμοστάτες, φίλτρα, ρυθμιστικές βαλβίδες, αντεπίστροφα, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, υποσταθμοί θέρμανσης συνοικίας (district heating), υποσταθμοί αποστείρωσης νερού (λεγεωνέλας).
 • Πλακοειδείς εναλλάκτες: Συγκολλητοί και λυόμενοι, πλάκες και φλάντζες
 • Ανταλλακτικά υλικών δικτύου και πλακοειδών εναλλακτών.

DANFOSS

KELVION KUBA

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Αεροψυκτήρες θαλάμων και ψυγείων, αερόψυκτοι εναλλάκτες νερού/γλυκόλης και αέρα.

KELVION KUBA

KELVION SEARLE

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Αεροψυκτήρες θαλάμων και ψυγείων, αερόψυκτοι εναλλάκτες νερού/γλυκόλης και αέρα., αερόψυκτοι και αδιαβατικοί συμπυκνωτές, dry coolers και gas coolers.

KELVION SEARLE

KELVION WTT

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση)
 • Συγκολλητοί πλακοειδής εναλλάκτες

KELVION WTT

SWEP

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση)
 • Συγκολλητοί πλακοειδής εναλλάκτες

SWEP

TRANTER

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση)
 • Συγκολλητοί πλακοειδής εναλλάκτες, λυόμενοι πλακοειδής εναλλάκτες, shell & plate πλακοειδής εναλλάκτες, δοχεία αμμωνίας.

TRANTER

ELIWELL - RANCO

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση, Αυτοματισμοί)
 • Ηλεκτρονικά: Όργανα και ελεγκτές, αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες πίεσης και υγρασίας, προγραμματιζόμενοι ηλεκτρονικοί ελεγκτές (PLC), κεντρικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου.
 • Αυτοματισμοί: Θερμοστάτες και πρεσοστάτες, πρεσοστάτες προκαθορισμένων ρυθμίσεων.
 • Υλικά δικτύου: Τετράοδες βαλβίδες

Eliwell

CASTEL

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Υλικά δικτύου: Φίλτρα, υγροδείκτες, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, εκτονωτικές βαλβίδες, ορειχάλκινα εξαρτήματα, βάνες, αντεπίστροφα, ασφαλιστικά, αντιδονητικά εύκαμπτα.

Castel

ZIEHL ABEGG

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση)
 • Αξονικοί και φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες.

ZIEHL ABEGG

EBMPAPST

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση)
 • Αξονικοί ανεμιστήρες και φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες.

EBMpapst

ESK SCHULTZE

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Υλικά δικτύου: Φίλτρα λαδιού, μηχανικοί και ηλεκτρονικοί πλωτήρες στάθμης λαδιού, σιγαστήρες κατάθλιψης (mufflers)
 • Δοχεία πίεσης: Φιάλες λαδιού, ελαιοδιαχωριστές, accumulators γραμμής αναρρόφησης.

ESK

WIELAND

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Χαλκοσωλήνα Κ65 για CΟ2 subcritical και transcritical εφαρμογές έως και 120bar.

wieland

BANNINGER

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Χάλκινα εξαρτήματα Κ65 για CΟ2 subcritical και transcritical εφαρμογές έως και 120bar.

banninger

HENRY

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Δοχεία πίεσης: Ελαιοδιαχωριστές και accumulators γραμμής αναρρόφησης,
 • Υλικά δικτύου: Βάνες, σιγαστήρες κατάθλιψης (mufflers)

henry

RITCHIE - YELLOW JACKET

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Εργαλεία: Αντλίες ανάκτησης ψυκτικών ρευστών, αντλίες κενού, ηλεκτρονικές ζυγαριές, κάσες μανομέτρων και μανόμετρα, εύκαμπτοι σωλήνες πλήρωσης, ηλεκτρονικές λυχνίες απωλειών, φορητά θερμόμετρα, κόφτες σωλήνας, κουρμπαδόροι.

Ritchie

REFFLEX

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Εύκαμπτοι σωλήνες πολυαμιδίου και εξαρτήματα.

Refflex

LEITENBERGER

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Μανόμετρα ψυκτικών ρευστών.

VDH

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Μανόμετρα ψυκτικών ρευστών, αέρος και λαδιού
 • Ηλεκτρονικά όργανα και ελεγκτές, ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και ωρίμανσης μπανάνας .

VDH

LEEL COILS

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Αερόψυκτοι συμπυκνωτές, αερόψυκτοι ψύκτες λαδιού

Leel Coils

LEROY SOMMER

(Ψύξη-Κλιματισμός, Αυτοματισμοί)
 • Ηλεκτροκινητήρες

ABB

(Ψύξη-Κλιματισμός, Αυτοματισμοί)
 • Ηλεκτροκινητήρες

WTK

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση)
 • Πολυαυλωτοί υδρόψυκτοι συμπυκνωτές, πολυαυλωτοί εξατμιστές

WTK

3i

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση)
 • Μόνωση χαλκοσωλήνας, μόνωση σε φύλλο.

PARKER HANIFFIN

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • EMKarate πολυεστερικά λάδια συμπιεστών
 • KMP VRGINIA χημικά καθαρισμού
 • EPC Χάλκινα εξαρτήματα

Parker

ALCO

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Υλικά δικτύου: Εκτονωτικές βαλβίδες, ηλεκτρονικοί ρυθμιστές στροφών
 • Ηλεκτρονικά: Ηλεκτρονικοί ελεγκτές.

DENALINE

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Βάνες ροταλόκ

CALPAK

(Θέρμανση)
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιακά συστήματα θέρμανσης-υποβοήθησης, boilers, buffers

Calpak

EUROAIR

(Ψύξη-Κλιματισμός)
 • Υφασμάτινοι αεραγωγοί

FISCHER

(Ψύξη-Κλιματισμός, Θέρμανση)
 • Συστήματα στήριξης και αγκύρια

Fischer

Σελίδα 1 από 2