Ταΐρης ΑΕΒΕ

Ποιότητα και πιστοποιήσεις

Για μας υπεροχή σημαίνει να γινόμαστε πάντα καλύτεροι

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς πρότυπου ISO 9001 δημιουργώντας συνεχώς αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης των καθημερινών εργασιών και διαδικασιών αλλά και της παροχής των υπηρεσιών μας. Κατά συνέπεια διεξάγονται έλεγχοι και επιθεωρήσεις από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης.

Στοχεύουμε στον διαρκή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μας, στην συνεχή βελτίωση του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων μας, εξασφαλίζοντας άρτιες και αξιόπιστες κατασκευές. Εφαρμόζουμε συστήματα ιχνηλασιμότητας και προσφέρουμε γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά, από κορυφαίους ευρωπαίους κατασκευαστές άμεσα, χωρίς αναμονή παράδοσης.